Aansluiting    : aansluiting van vloerverdeler op CV (max. 3mtr. afstand op dezelfde verdieping.


Betaling        : 100% contant bij oplevering of vooraf overeengekomen

Prijzen          : inclusief 21% BTW

Exclusief       : geaarde wandcontactdoos t.b.v. de verdeler. 

Risico           : het doorfrezen, zagen, slijpen of iets dergelijks van leidingen en/of kabels is voor risico van de opdrachtgever


De installatievoorwaarden dienen vooraf bij de klant bekend te zijn zodat deze de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen. Indien er aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan behoud Danny Mooren vloerverwarming zich het recht toe om van de installatie af te zien en/of kosten in rekening te brengen.

-De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn (b.v. dorpels).

-  De monteur moet zonder belemmeringen van derden zijn werkzaamheden uit kunnen voeren.

De vloer dient droog en uitgehard te zijn.

De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd).

Als de vloerverwarming wordt ingeslepen dan dient er een “normale” afwerk- of afdekvloer aanwezig te zijn, b.v. cement of anhydriet (geen tegels, plavuizen of betonvloer).

Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden dan dient dit aan de monteur aangegeven te worden.


- In de woning dienen minimaal 2 elektra groepen aanwezig te zijn


- Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).

Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.

De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald.

- Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 cm.
- Afstand boven de verdeler minimaal 15 cm.
- Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
- Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (voorschriften).

- Verdeler kan niet onder het niveau van vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluchtingsproblemen).

De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.

Voor de afvoer van slijpstof, rest- en verpakkingsmateriaal dient de klant te zorgen.