Aansluiting : aansluiting van vloerverdeler op CV (max. 3mtr. afstand op dezelfde verdieping)
Betaling : 100% contant of via bankoverschrijving bij oplevering na ontvangen van de factuur
Prijzen : inclusief 21% BTW
Exclusief : geaarde wandcontactdoos t.b.v. de verdeler.
Risico : het doorfrezen, zagen, slijpen of iets dergelijks van leidingen en/of kabels is voor
risico van de opdrachtgever
De installatievoorwaarden dienen vooraf bij de klant bekend te zijn zodat deze de
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan treffen. Indien er aan deze voorwaarden niet
wordt voldaan dan behoud Danny Mooren vloerverwarming zich het recht toe om van de
installatie af te zien en/of kosten in rekening te brengen.
-De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere
obstakels te zijn (b.v. dorpels).
- De monteur moet zonder belemmeringen van derden zijn werkzaamheden uit kunnen voeren.
- De vloer dient droog en uitgehard te zijn.
- De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren
voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd).
- Als de vloerverwarming wordt ingeslepen dan dient er een “normale” afwerk- of afdekvloer
aanwezig te zijn, b.v. cement of anhydriet (geen tegels, plavuizen of betonvloer).
- Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden dan dient dit aan de monteur
aangegeven te worden.
- In de woning dienen minimaal 2 elektra groepen aanwezig te zijn
- Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig
te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).
- Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te
zijn
- De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg
bepaald.
- Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 cm.
- Afstand boven de verdeler minimaal 15 cm.
- Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
- Verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (voorschriften).
- Verdeler kan niet onder het niveau van vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m.
ontluchtingsproblemen).
- De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.
- Voor de afvoer van slijpstof, rest- en verpakkingsmateriaal dient de klant te zorgen.